Kounov - Kulturní akce

hlavicka

Kulturní akce


Mikuláš 2011

[přidáno 12.12.2011]

V sobotu 3. prosince do Kounova zavítali Mikuláš s Andělem a čtyřmi čerty. Jejich úkolem bylo navštívit rodiny s dětmi a přesvědčit se, zda malí uličníci byli hodní, plnili si své úkoly a nezlobili. Většinou se rozhodli k dobrému hodnocení a mohli dát dětem nějakou sladkou odměnu. Ovšem i čerti si chtěli přijít na své, a tak v nejedné domácnosti odešli s plným pytlem. Mikuláš se svojí posádkou navštíví Kounov zase příští rok....

[Luboš Sokol, Monika Pohlová]


Advent 2011

[přidáno 1.12.2011]

V sobotu 26.11. se uskutečnilo na Šedivinách veřejné zahájení doby adventní. Účastníky mírně překvapilo počasí, silnice byly pokryté ledovkou, a cesta do kopce ke kostelíku jako klouzačka. Jedno auto uvízlo v kopci pod kostelíkem a další přijíždějící za ním, díky čemuž mnozí nestihli úvodní scénku.
První část akce se odehrála v kostelíku, kde nás uvedla do kontextu scénka s biblickým námětem, které se skvěle zhostilo kounovské mládežnictvo. K vidění během vystoupení byli velmi dobře vyvedení Marie s Josefem a několik sličných andělů Páně. Náladu krásně dokreslila andělská píseň s doprovodem kytary a dále tóny rozkošských houslí. Po skončení vystoupení jsme se s rozsvícenými lampiony vydali směrem k chatě Radost. Krajina byla pokrytá námrazou a cesta byla bílá. Ačkoli trasa vedla takřka po vrstevnici, klouzali jsme dokonale a děti byly na zemi co chvíli, ale právě to se jim moc líbilo. Na Radosti nás překvapila přítomnost téměř stovky členů Klubu českých turistů, kteří zde měli promítání. Zabrali nám rezervovaný sál a tak jsme se museli prostorově hodně uskrovnit v baru. Díky malému prostoru jsme omezili i rozsah plánovaných činností s dětmi a část účastníků se přesunula do hospody do Kounova. Nakonec ale došlo i na plánované posezení - děti si vyrobily malé vánoční ozdůbky a adventní věnečky a dospělí povídali nad čajem. Připravené buchty také přišly k chuti. Cestou domů se nás hodně vydalo zpět ke kostelíku pro auta, rozsvítili jsme zase lampiony, a protože byla opravdu tma tmoucí a mlhavo, tak ta blikotavá světýlka lampionů byly jedinými viditelnými body na naší cestě. Shodli jsme se, že za rok akci určitě zopakujeme a spíše později večer, kdy světýlka ve tmě lépe vyniknou.

[Anita Remešová]

P.S. Na Radosti slíbili, že se za rok polepší...


Posvícení 2011

[přidáno 17.10.2011]

Nedělní průvod z Hluků do Kounova

Odkaz na článek o posvícení, který vyšel v Rychnovském deníku v pondělí 17.10.

Uvítáme i Vaše fotografie nebo odkazy na Vaše fotogalerie z kounovského posvícení, zasílejte je na novoto@seznam.cz nebo kounov@dobruska.cz. Díky


Koleda 2011

[přidáno 4.5.2011]

Až ve večerních hodinách dorazila do severního cípu Kounova plně motorizovaná jednotka pod vedením Boba Pokorného vybaveného leteckou přilbicí poskládanou z cestou zabavených dívčích kalhotek. Samozřejmě tvrdíce, že právě on byl tím, kdo je z dívčích těl stahoval. Pro poslední navoněnou krajkovanou trofej se jelo k Adamským do Sudína...

P.S. Prosba. Pokud by měl náhodou někdo pěkné (budeme vděčni i za ty méně pěkné) fotografie letošních kounovských koledníků či kolednic a stál o to je tady zveřejnit, zašlete je prosím na adresu novoto@seznam.cz nebo kounov@dobruska.cz. Máme jich zoufale málo. Fotek. Koledníků máme dost. Díky


Dětský karneval

[přidáno 4.4.2011]

V sobotu 26.3.2011 proběhl v sále místního hostince dětský karneval. Pořádala mateřská škola BačetínHasičský ples 5.2.2011

[přidáno 6.2.2011]