Kounov - Pohádková říše

hlavicka

Pohádková říše

2014

[přidáno 25.12.2014]2013

[přidáno 25.12.2014]2012

[přidáno 20.10.2012]

V neděli 19. srpna 2012 uspořádala kounovská mládež 3. ročník Kounovské pohádkové říše. Letos byl začátek v Rozkoši, na mostě k Černým. Začínalo se od 13.30 hod. Malé i velké poutníky přivítal na startu Večerníček, od kterého děti dostaly putovní list, večerníčkovou čepici a také ochranný nápoj jako imunitu proti strašidlům. Pak již všichni mohli projít bránou do říše pohádek a směle vyrazit za dalšími postavami. Nejdříve přišli ke skřítkovi, následoval Hejkal, Popelka, Křemílek a Vochomůrka, víla Amálka, Maková panenka, Sněhurka, Polednice, Jezinky, Čerti, Pipi dlouhá punčocha a Šmoulové. Děti na jednotlivých stanovištích plnily zadané úkoly a následně dostávaly odměny. Na závěr cesty se děti setkaly s paní Orlických hor – Kačenkou, u které kreslily jejich nejoblíbenější postavu. Kačenka jim poté rozdala pamětní kartičky, jejichž maskotem byli Křemílek a Vochomůrka. Všichni zúčastnění zdárně prošli poměrně náročnou trasou, někteří dokonce i s kočárkem. Pohádková trasa byla zakončena v hasičárně, kde bylo připraveno občerstvení a volná zábava. Do cíle nakonec také dorazily všechny pohádkové a večerníčkové postavy, se kterými se děti mohly vyfotit. Počasí bylo skvělé, akce se náramně vydařila a děti si to moc užily. Na závěr uvedu, že se zúčastnilo 36 dětí a 48 dospělých.

[Lubomír Sokol]2011

[přidáno 30.8.2011]

Dne 14. srpna 2011 se uskutečnil 2. ročník Kounovské pohádkové říše. Startovalo se před obecním úřadem. Putovníky přivítala Kačenka, která děti pouštěla slavnostní bránou do pohádkové říše. U ní děti dostávaly ochranný nápoj, aby se při cestě nebály. Dále na děti čekaly pohádkové bytosti, u kterých plnily různé úkoly a dostávaly odměny. Na pohádkové cestě putovníci mohli potkat a zastavit se u Bílé paní, Kočky, Princezny, Smrtky, Vodníka, Makové panenky, Čarodějnice, Pohádkového dědečka, Pata a Mata, Čertů, Hejkala a Šašků. Cílem byla hasičárna v Rozkoši, kde bylo připraveno občerstvení. Když děti dosáhly cíle, dorazily za nimi všechny pohádkové bytosti. Zde se všem představily a začala volná zábava, tancovalo se, hrály se hry a každý si to užíval. Pro vzpomínku na tuto akci se dětem rozdaly pamětní kartičky. Počasí se vydařilo a celá akce dopadla skvěle. Těšíme se na další ročníky a rádi v nich budeme pokračovat!

[Luboš Sokol, Monika Pohlová]2010

[přidáno 23.1.2011]

Dne 14.8.2010 se uskutečnila Kounovská pohádková říše v Kounově pro děti z Kounova a okolí. Dalo nám to hodně zabrat, než jsme to připravili. Akce se zúčastnilo 25 dětí s rodiči. Prošli si pohádkový les a navštívili v něm postavičky z Orlických hor. U každé postavičky plnili úkol a byli odměněni. Začali u Kačenky, kde dostali knížečku a vypili ochranný nápoj, dále přes černou paní, vodníka, bludičky, skřítka, vílu Jůlinku. U baby Ježibaby se maličko báli, ale přežili to všichni, ve zdraví přišli k hejkalovi, vodní panně a loupežníci je zachytili jako poslední. Poté se občerstvili, zahráli hry a všichni společně jsme pustili lampión štěstí do světa. Počasí se nám vydařilo a chceme nadále v těcho akcích pokračovat.

[Lucie Rossýová, 14 let]

Kačenka Černá paní Vodník Bludičky Skřítek Víla
Ježibaba Ježibaba Hejkal Vodní panna Loupežníci Hejkal a loupežníci
Vodník a černá paní Vodní panna, bludičky Skřítek Čarodějnice a víla Víla a skřítek Skoro celá sestava