Kounov - Povodeň 1998

hlavicka

Povodeň 1998

Velká katastrofa, která se odehrála v noci ze středy 22. na čtvrtek 23. července 1998, nemá v historii našeho kraje obdoby. Snad se nad naším krajem srazilo několik front. Obrovský bouřkový mrak údajně dosahoval výšky 10 km, celou noc bouře řádila, odrazila se od hor a znovu se hnala k horám, nebylo jí konce, trvala 8 hodin.
Po teplých letních dnech 21.7. +30°C, v Praze naměřen rekord pro tento den +36°C, se 22.7. odpoledne začalo od jihovýchodu černat a bouřit. Zdálo se, že od hor k nám bouřka nepřijde. Však po 17 hodině přišla a s velkým lijákem. Po 21. hodině začalo hřmít od jihozápadu a hnala se nová bouře. Nejdříve vál od hor silný protivítr a bouře stála u kraje. Asi ve 21:30 bouře uhodila s plnou silou. Celou noc bylo nebe otevřené, blesk za bleskem a průtrž mračen. Teplota v noci i ráno +15°C. Takovou bouři nikdo nepamatuje. Spal-li vůbec někdo tuto noc, tak jen velmi mizerně.
Nejvíce postiženým povodím byl Hlucký potok, méně známý název tohoto potoka, či bystřiny je Branka. Pramení na Plasnicích a pod Špičákem. Tento potok protrhl rybník u Tomášova mlýna a posílen dalšími přítoky od Končin, Šedivin a Bažin se řítil údolím do osady Hluky. V údolí při potoce stával mlýn, později pila a hospodářství. Říkalo se zde Poláčkova pila v Šedivinách čp. 39. Tento zděný objekt zcela vzala voda. Nezůstaly ani základy, jen torzo zadní části. Běsnící živel vody, štěrku a kamení se hnal do osady Hluky. Její obyvatelé prožili noc hrůzy. Staří manželé Štenclovi utekli před vodou do kapličky. U jejich domu vzala voda celou zadní stěnu. Manželé Formánkovi utekli z domu zadním vchodem do stráně a noc prožili u Antonína Štencla v Olšinách. Ostatní obyvatelé prožili noc na půdách svých domů. Celé Hluky, částečně Rozkoš i Kounov byly zaplaveny nánosy bahna, štěrku a kameny. Na loukách a polích všude vyplavené dřevo, trámy a prkna z poničených domů. V Rozkoši se potok rozlil na pravou stranu k Hartmanovým čp. 1. Nad prodejnou u Štenclů silnice přerušena, zde končila.
Nejvíce byla poničena osada Hluky. Zde potok Branka opustil své koryto. Okolo domků a chalup byly až třímetrové nánosy štěrku a kamení, voda přinesla klády a celé stromy. Voda zničila mosty, strhla část silnice, sloupy elektrického i veřejného osvětlení. U nově budované silnice v Hluckém lese voda podemlela a strhla železobetonové opěrné zdi. Část silnice spadla, koryto bylo vymleto do hloubky několika metrů.

Torzo domu manželů Formánkových

V této zoufalé situaci starosta Kounova promluvil do rozhlasu a poprosil o pomoc. Ve čtvrtek 23.7. přišla první humanitární pomoc, v pátek 24.7. přišla na pomoc armáda, útvar Civilní obrany z Kutné Hory. Televize ukazovala záběry ze zničeného Kounova, hlavně Hluků. Kounov se stal známým po celé republice. Pro rozsah škod, které zde povodeň napáchala, získal přezdívku “České Troubky.” Troubky-vesnice na Moravě, nejvíce postižená povodní v roce 1997. Formánkův zničený dům se stal symbolem ničivé povodně.

V Kounově bylo poničeno několik desítek objektů. 5 objektů bylo určeno k demolici:

 • Poláčkova pila v Šedivinách čp. 39
 • Formánkovi – Hluky čp. 26
 • Garáž a dílna Bohuslava Pokorného v Hlukách
 • Sokolovna u Kašparů v Rozkoši
 • Objekt u bývalých Mádrů – pekařství v Kounově

V neděli 2. srpna 1998 se konala v kostele v Deštném ekumenická bohoslužba za oběti ničivé povodně.

 • Ludvík Hartman z Rozkoše 82 let. Utonul v bytě
 • Stanislav Hofman z Rovenských Šedivin 63 let. Utonul u domu
 • Ing. Stanislav Zemánek z Prahy 73 let. Většinu roku trávil na chalupě v Deštném, utonul u chalupy
 • Josef Slavík z Pulic 73 let. V noci varoval sousedy, utonul v Pulicích
 • Jarmila Koblásová z Mastů 68 let. Utonula ve Zlatém potoce, nalezena u Černé skály
 • Radovan Schulz z Peček. Utonul ve Skuhrově nad Bělou, nalezen v Černíkovicích
 • Josef Moravec z Prahy. Záchranář, který zahynul při autonehodě v Černíkovicích

Převzato z kroniky p. Langra z NedvězíFotogalerie