Kounov - Územní plán

hlavicka

Územní plán


Aktuality:

V letošním roce Zastupitelstvo obce Kounov rozhodlo o zahájení zpracování nového územního plánu. Aktuálně intenzivně pracujeme na úvodní fázi územního plánu, tzn. na Doplňujících průzkumech a rozborech, které budou podkladem další fáze – samotného Návrhu územního plánu.

Do 19.9.2016 je možné na obecním úřadě podat žádost o zahrnutí Vašich záměrů do územního plánu. Uvítáme i další podněty a představy týkající se rozvoje Vaší obce. Využít můžete např. tuto žádost

Pořizovatel: Městský úřad Dobruška
Zpracovatel: Ateliér KROK s.r.o. – působící pod jednotnou značkou Volného Architektonického Sdružení - Ateliéru VAS
Dokumenty ke stažení: Žádost o zahrnutí záměru do územního plánu
Vaše reakce a dotazy:

Dále zde budou průběžně zveřejňovány další informace o postupu prací při zpracování a pořizování územního plánu obce